KOŽNE BOLESTI-IZLEČENJE HOMEOPATIJOM - Homeopátia - Dr. Szecsődi Ferenc oldala
 
 
 
     
     
     
  KOŽNE BOLESTI-IZLEČENJE HOMEOPATIJOM
   
 
BEVEZETŐ
ÖNÉLETRAJZ
CIKKEK
ELÉRHETŐSÉGEM ...

Nincs új kérdés
 

KOŽNE BOLESTI-IZLEČENJE HOMEOPATIJOM
2014.11.11

Koža je ogledalo zdravlja.Kožne bolesti su znak, da nešto nije kako treba u ogranizmu.

Akademska medcina, kožne bolesti tretira na lokalnom nivou. Cilj je da kožne promene što pre nestaju. Za ovo primenjuju se uglavnom lekovi-masti, tablete itd, koje sadrže kortikosterode. Efekat je u prvi mah fantastičan. Čovek je fasciniran dostignućima akademske medicine, sve dok se ne povrate simptomi ili se ne pojave nuspojave kortikosteroida nakon učestale ili nepredkidne  primene. A može da se desi i to da se bolest povlači u dublje slojeve. Npr. nema više kožnih promena, ali se pojavi astma. To je čest problem kod dece.

U toku moje homeopatske prakse, dosta kožnih slučajeva sam izlečio, i one za koje akademska medicina rekla da "treba da naučite da živite sa tim". U osnovi svih kožnih promena su bili mentalni uzroci, počev od kompleksa niže vrednosti, od preosetljivosti na zlostavljanja, do potrebe za svađom, da bi se dokazalo da sam ja bolji od tebe.

Kod kožnih problema holistički pristup je zančajan da bi došlo do izlečenja.

Homeopatija je alternativni metod lečenja koji sagledava čoveka u celini.

                                                                                               Dipl.homeopat Sečedi Ferenc


 
     
        Powered by Biro Greensoft   KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELT FIGYELMÉVEL. ÖN HONLAPOM 74259. LÁTOGATÓJA. © Dr. Szecsődi Ferenc 2013-2018.